AVZO TSČ ČR, z.s

O nás - užitečné informace
 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky z.s., zkráceně AVZO TSČ ČR nebo AVZO.

 • AVZO TSČ ČR je zapsaný spolek, který provozuje, podporuje, organizuje a řídí zájmovou a sportovně technickou, vzdělávací a kulturní činnost na území České republiky.
 • Účelem AVZO je organizovat a řídit sportovně technické soutěže od náborových, přes výkonnostní, až po vrcholové. Dále se podílí na přípravě občanů k obraně státu.
 • Členství v AVZO je individuální a je vázáno na členství v některém z pobočných spolků AVZO.

Organizační uspořádání AVZO

 • AVZO je zapsaným spolkem, který je zřizovatelem jednotlivých pobočných spolků (základních organizací či klubů), které najdete po celé republice.
 • Základní organizační jednotkou AVZO je pobočný spolek. Členem AVZO se stanete přijetím do některého pobočného spolku AVZO. Seznam pobočných spolků AVZO najdete zde.
 • V jednotlivých krajích působí tzv. krajští koordinátoři - funkcionáři, kteří vykonávají koordinační, organizační a metodickou činnost vůči pobočným spolkům ve svých krajích. Krajsý koordinátor také vydává souhlas se vznikem nových pobočných spolků.
 • Krajští koordinátoři, předsedové stálých rad AVZO a předsednictvo AVZO tvoří tzv. Výkonný výbor AVZO.
 • Předsednictvo AVZO tvoří předseda AVZO, dva místopředsedové AVZO a předsedové stálých rad AVZO.
 • Nejvyšším orgánem AVZO je sjezd delegátů, který se koná zpravidla jednou za pět let.

Činnost AVZO se řídí stanovami AVZO.

Co děláme pro své členy

 • Podporujeme činnost pobočných spolků AVZO
 • Poskytujeme metodickou a odbornou pomoc při organizování volnočasových činností.
 • Organizujeme školení pro získání odborných kvalifikací (rozhodčí sportovní střelby aj.)

Jak založím pobočný spolek AVZO? Jak se stanu členem AVZO? Jak se můžu zúčastnit činnosti AVZO?
Všechny důležité informace najdete zde.