« Duben 2021 »
Po Út St Čt So Ne
     1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Sledujte nás na FaceBooku

ARCHIV (veřejné)

zobrazit články z roku

Odešel náš kolega a kamarád

09.12.2019
obrázek k článku: Odešel náš kolega a kamarád

S lítostí oznamujeme, že dne 6. prosince 2019 nás opustil ve věku 75 let náš kolega a kamarád, obětavý a pracovitý člen AVZO TSČ ČR JUDr. Jan Cvrček.

Děkujeme všem, kteří ho znali, za tichou vzpomínku.

Čest jeho památce.


 

Smutek nas postihl

25.04.2019
obrázek k článku: Smutek nas postihl

Smutna správa dne 18.dubna zemřela ve věku 74 let po krátké nemoci paní Eva Urbanová z Broumova,členka v.v.AVZO ZSČ ČR z.s.


 

Smutná zpráva přátelé

07.03.2018
obrázek k článku: Smutná zpráva přátelé

Dne 25.2.2018 zemřel ve věku 62 let po těžké nemoci pan Jaromír Rada, dloholetý aktivní člen AVZO a předseda PS AVZO Čižice

Čest jeho památce

JUDr. Jan Cvrček


 

Výroční zpráva AVZO za rok 2016

06.08.2017
obrázek k článku: Výroční zpráva AVZO za rok 2016

Vážení sportovní přátelé,

ještě jednou děkuji za spolupráci všem, kteří se podíleli na vytvoření naší Výroční zprávy za rok 2016 tím, že mi zaslali hodnocení práce s dětmi ve vašich pobočných spolcích. Návrh naší Výroční zprávy byl Výkonným výborem schválen a zaslán na odbor mládeže MŠMT. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i v příštím období.

S pozdravem

Jaromír Remža

Komise dětí a mládeže


 

Zemřel Lubomír Málek

09.11.2016
obrázek k článku: Zemřel Lubomír Málek

Smutná zpráva, zemřel Lubomír Málek, dlouholetý  rozhodčí, lektor a člen Komise sportovní a zájmové činnosti.


 

Legislativa o zbraních

21.07.2016
obrázek k článku: Legislativa o zbraních

Přijetí u europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka CSc.


 

Odešel jeden z nestorů rozhodčích sportovní střelby

17.05.2016
obrázek k článku: Odešel jeden z nestorů rozhodčích sportovní střelby

Vážení přátelé,
s lítostí Vám oznamujeme, že 12. květa 2016 nás opustil ve věku 91 let  náš dlouholetý člen
pan Josef Hána z Chebu.
    Pan Hána věnoval mnoho úsilí sportovní střelbě, která byla  jeho celoživotním koníčkem.  Byl  aktivním  dlouholetým  obětavým funkcionářem a rozhodčím sportovní střelby Svazarmu a AVZO TSČ ČR
Budeme na něj s úctou vzpomínat jako na dobrého, nezištného, obětavého přítele a vzácného  člověka.

   Čest jeho památce.

   Avzo TSČ ČR z.s. - komise zájmové a sportovní činnosti

 


 

Probnlémy kolem zbraní

04.02.2016
obrázek k článku: Probnlémy kolem zbraní

Vážení kolegové,
před časem jsme se zabývali aktuálním zněním § 59 zákona o zbraních a
střelivu - svěření zbraně. Jen krátce připomenu:
Paragraf 59 mluví o svěření zbraní kat. B a C, ale v odstavci 4 se mluví
obecně o "používání zbraně", což při rigidním výkladu může znamenat, že
na organizovaných akcích nelze legálně svěřit jakoukoliv zbraň dítěti
pod 10 let - tedy včetně zbraní kat. D - vzduchovk apod.
Podivné znění celého tohoto paragrafu navíc přikazuje, že ten, kdo
dohlíží na střelce, kterému byla svěřena zbraň, musí mít ZP sk. B nebo
C. Pokud vezmeme opravdu vážně odst. 4, znamená to, že budeme-li
organizovat střeleckou soutěž ze vzduchovek pro děti, tak nejen že se
soutěže nesmí zúčastnit děti pod 10 let věku, ale na děti musí dohlížet
někdo, kdo má sportovní nebo lovecký (!!!???) zbrojní průkaz.

Zapojil jsem do této problematiky redakci Střelecké revue a sdružení
Lex. Včera jsem dostal odpověď s odkazem na zveřejněné právní stanovisko
MVČR. Stanovisko je poměrně obsáhlé, ale fakticky je pro nás příznivé:
Pro svěření zbraně kategorie D se tato podivně přísná ustanovení § 59
nepoužijí.
Zde jsou ta právní stanoviska:
http://www.mvcr.cz/clanek/vyklad-nekterych-ustanoveni-zakona-o-zbranich.aspx
Stanovisko ke svěření zbraně je hned druhé odshora.

Ještě ale řeším jinou věc, a tou je svěření zbraně kat. A. Zákon totiž
se svěřením zbraně kat. A vůbec nepočítá a nijak je neupravuje. Přirom
tento problém se nás týká - na střeleckých soutěžích Free Contest a
Zlatý Lev svěřujeme lidem samopaly vz. 58. Právní stanovisko k tomuto
problému neexistuje, ale vypadá to, že k tomu také (snad brzy) získám
nějaké informace.

Zdraví
Tomáš Kožený
Střelecký klub AVZO Cheb


 

PROPLONGACE - Rozhodčí

02.01.2016
obrázek k článku: PROPLONGACE - Rozhodčí

Předsedům územních orgánů, Zkušebním komisařům sportovní střelby, Trenérům-zbrojířům, trenérům, rozhodčím sportovní střelby, Základním organizacím, pobočných spolků AVZO TSČ ČR

Poslední kontrola před vydání platného seznamu.

Rozhodčí sportovní střelby

Jinak budou platit licence uvedené v celkovém seznamu všech tříd uveden v oficiálním seznamu na stránkách internetu.

Po vydání seznamu (15.01.2016) budou doplňovány nové licence jen po provedeném školení oficiálně schváleným Výkonným výborem organizace.

Dne 18. 01. 2016   jepourovi@tiscali.cz

Komise sportovní a zájmové činnosti a členů aktivu rady střelectví.

Děkuji Evžen Pour.


 

Je nám lhostejný osud sportovní střelby???

24.11.2015
obrázek k článku: Je nám lhostejný osud sportovní střelby???

Vážení kolegové,
v posledních dnech koluje mezi lidmi, kteří se zajímají o zbraně a o střelbu, otevřený dopis sdružení Lex:

http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2224-otevreny-dopis-strelcum-a-majitelum-zbrani

Tento dopis u mě znovu oživil myšlenku, kterou už dlouho nosím v hlavě. Domnívám se, že AVZO TSČ ČR dlouhodobě zanedbává své "PR", tedy komunikaci s veřejností, a také (a to zejména) "mocensky" nevyužívá potenciál své členské základny. Budu konkrétní:
Členové našeho střeleckého klubu se mě občas ptají, proč jsme vlastně součástí AVZO a zda by nebylo lepší fungovat jako zcela samostatný spolek. Jedním z důvodů, které jim pro setrvání v rámci AVZO obvykle uvádím, je riziko, že pod vlivem nějaké události nebo změny situace a nálady ve společnosti, ať už u nás nebo v Evropě, někoho v českém parlamentu napadne, že by mohl spasit lidstvo tím, že nějakým hrubým způsobem omezí legální držení zbraní. Za takové situace pak bude velmi užitečné být součástí celorepublikové organizace čítající několik tisíc členů, protože taková organizace má daleko větší vliv než nějaký bezvýznamný střelecký klub okresního formátu.
Bohužel, mám dojem, že AVZO tento svůj potenciál příliš nevyužívá. Spousta lidí u nás si dodnes pamatuje, co to byl Svazarm, ale zkratku AVZO nezná z laické veřejnosti téměř nikdo. Také příliš nevyužíváme moderní komunikační kanály. Příklad: soutěže pořádané naším klubem jsou na našem webu, jsou dokonce v oficiálním kulturním a sportovním kalendáři města a v tištěné podobě je seznam soutěží také k dispozici na samotných soutěžích. Ovšem, pokud chci, aby na dětskou soutěž přišly rodiny s dětmi, musím použít ten jediný komunikační kanál, který v jejich případě funguje, a tím je Facebook. Prostě, co není na Facebooku, jako by nebylo. Stačí, abych na jednu soutěž v roce nevytvořil facebookovou událost a výsledkem je poloviční (!) účast dětí a laické veřejnosti než obvykle. Na Facebooku se tvoří události, sdílejí se informace, vytváří se tam veřejné mínění, nakonec, i pro firmy je Facebook často jedním z hlavních marketingových a PR nástrojů. Zmíněný dopis sdružení Lex se mimochodem také sdílí zejména na Facebooku - protože na rozdíl od e-mailu je to rychlé, skutečně hromadné a dělá se to jaksi "samo" a bezpracně. Zmínil jsem zrovna ten nejkřilavější příklad, tedy Facebook, ale podobných příkladů by se našlo více.
Ještě k tomu, co jsem vznešeně nazval "mocenským využíváním členské základny". AVZO je organizací, jejíž členská základna má více členů než má většina politických stran v ČR. Samozřejmě, jsme zájmovou, nikoliv politickou organizací, ale je třeba si uvědomit, že každý náš dospělý člen je současně volič a několikatisícová členská a voličská základna má pro každého politika velkou cenu a stojí za to si ji naklonit. Máme v krajích, v českém, případně v evropském parlamentu "své" lidi? Máme tam funkcionáře, kteří za nás bojují, nejen proto, že jsou třeba náhodou našimi členy, ale třeba proto, že si uvědomují, co to znamená naklonit si nebo naopak znepřátelit tak velkou zájmovou organizaci? A na druhou stranu, dokážeme si pak i my sami při volbách vzpomenout, který politik či která politická strana si zaslouží z hlediska našich zájmů naši voličskou přízeň?
Sdružení Lex v současné době šíří otevřený dopis střelcům a majitelům zbraní s výzvou, aby lidé oslovovali parlament, ministerstva, instituce a organizovali další podobné akce. Ptám se: tato záležitost je pro nás velmi důležitá. Jak se k ní postavíme? Přidáme se oficiálně k tomuto dopisu? Nebo ještě lépe, uděláme také takovou podobnou výzvu? Dokážeme také pod hlavičkou AVZO vytvořit burcující dokument, který bude stát lidem za to, aby si ho přeposílali a sdíleli?
Je třeba, aby vlivní lidé věděli, že pod hlavičkou AVZO se pořádá velký počet soutěží a dokonce i mistrovství ve střelbě ze samopalu. Vlivní lidé by měli vědět, že samopal není jen "tatatatatatatata" v rukou slaboduchého důstojníka československé lidové armády z televizní komedie, či vražedný nástroj v rukou islamistického šílence. Měli by vědět, že to může být také seriózní sportovní náčiní, bez kterého se neobejde jedna sportovní disciplína. Vlivným lidem v českých i evropských institucích by mělo být neustále připomínáno, že střelné zbraně samy o sobě nejsou původcem kriminality a že každé omezení legálních střelných zbraní znamená výhodu pro kriminální živly. Jakožto mohutná celorepubliková zájmová organizace, umíme tohle zařídit? Umíme oslovit vlivné politiky a úředníky a postavit je na svou stranu?
Obávám se, aby se nestalo, že se budeme jen bezzubě utěšovat, že jsme členy velké organizace, ale přitom tuto svou sílu vůbec nijak neuplatníme. A dříve nebo později budeme bezmocně sledovat, jak nám politikové začínají postupně odebírat zbraně v zájmu nesmyslného přesvědčení, že když se odeberou zbraně sportovcům, povede to nějakým zázrakem k tomu, že se samovolně odzbrojí i zločinci a teroristé. Že když se lidé zbaví možnosti nosit zbraň pro sebeobranu, tak že nějakým zázrakem přestanou nosit své nelegální zbraně i zločinci. Že když se zlikvidují všechny legálně držené samopaly pro sportovní účely, tak že teroristé přestanou dovážet kalašnikovy z nějakých banánových republik nebo rozvrácených postsovětských nebo předoasijských zemí. Takové snahy, i když nám mohou připadat nesmyslné a legrační, zde už reálně jsou a hrozí, že se z nich stane skutečnost. V řadě civilizovaných států na celém světě si vyzkoušeli, co to znamená drastické omezení legálně držených zbraní a následná zvýšená kriminalita a plošná bezbrannost obyvatelstva proti kriminálníkům. Je daleko snazší plánovat teroristické útoky na bezbranné obyvatelstvo, když si můžete být naprosto jistí, že se mezi lidmi nemůže najít ani jeden jediný člověk, který bude mít náhodou u sebe legálně drženou zbraň, kterou vás jednou ranou ze zálohy "zhasne". Je to možná surový příklad, ale naprosto pravdivý.
Tak, jak události nedávných dnů začínají brát různí politikové jako záminku k odzbrojení slušných lidí, stejně tak bychom se i my měli chopit příležitosti a vzít věc za opačný konec - brát nedávné události v Evropě naopak jako důvod pro ponechání stavu legálních zbraní mezi lidmi minimálně na dosavadní úrovni a ve státech, kde platí různá nesmyslná prokriminální omezení, je naopak uvolnit. Budeme to umět?
Vážení kolegové, berte toto mé dlouhé povídání prosím jako jakousi neformální výzvu, když už ne k činům, tak aspoň k zamyšlení:
- Můžeme udělat něco pro větší zviditelnění AVZO TSČ ČR? Dokážeme začít využívat moderní komunikační kanály?
- Dokážeme ve větší míře oslovit politiky a úředníky a dostat je na svou stranu, aby hájili naše zájmy?
- Dokážeme oslovit laickou veřejnost a strhnout veřejné mínění na svou stranu?
- Můžeme udělat něco proto, aby se České republice a Evropě vyhnula populistická vlna kriminalizace a odzbrojování legálních držitelů zbraní a sportovců?
Velice nerad bych se v budoucnu ocitl v roli předsedy střeleckého klubu, jehož členové mohou střílet nanejvýš tak ze vzduchovky a na palné zbraně se mohou dívat jen na starých fotografiích. A pokud taková situace někdy v budoucnu nastane, chci vědět, že jsme společně udělali všechno proto, abychom to odvrátili.
Zdraví
Tomáš Kožený
Střelecký klub AVZO Cheb


 

NEPŘEHLÉDNI

23.11.2015
obrázek k článku: NEPŘEHLÉDNI

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POBOČNÉ SPOLKY AVZO TSČ ČR

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

zprovoznila stránky na které budou průběžně zveřejňovány aktuální informace a stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru, týkající se neziskových organizací.

Stránky otevřete  http://rvnno.vlada.cz, odkaz "Informace o EHSV".

Změna názvu organizace – úřad

Vzhledem k tomu, že změna sídla a změna názvu právnických osob evidovaných v příslušném rejstříku se do katastru nemovitostí přebírají automatizovaně z ISZR (informační systém základních registrů), nezapisuje se změna těchto údajů do katastru nemovitostí na základě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného. V nahlížení do katastru lze zjistit, zda jsou údaje aktuální (resp. správné)“.

Stejná informace je i ze živnostenského úřadu a předpokládám, že to bude i u finančních úřadů.

Doporučujeme všem ZO – pobočným spolkům, aby si zkontrolovaly údaje v katastru nemovitostí (pokud mají evidovaný majetek), na živnostenském či finančním úřadě a pokud ještě nepožádaly o změnu svých údajů v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze (viz dřívější informace), aby tak co nejdříve učinily

Vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně

Povinnosti požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu Zbraně v případě změny právní formy právnické osoby.

Ustanovení § 39 odst. 1 písm. k) zákona o zbraních uvádí následující:

„Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen (1) k) požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby, místa uložen í zbraně nebo změny provozovny; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.“

Ze znění tohoto ustanovení dovozujeme, že právnická osoba - držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinna požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně, došlo-li mj. ke změně jejího názvu

Dotaz, tj. jestli je se změnou právní formy právnické osoby nutno požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně byl konzultován i s Ministerstvem spravedlnosti, které je gestorem občanského zákoníku, který problematiku názvů právnických osob upravuje. Dle názoru Ministerstva spravedlnosti je právní forma právnické osoby (tzv. dodatek) nedílnou součástí názvu právnické osoby.

Jeho změnou tak dochází i ke změně názvu právnické osoby ve smyslu zákona o zbraních. Ustanovení § 39 ost. 1. písm. k) se tak vztahuje i na změnu dodatku. *

*MVCRX02FDCJE prvotní identifikátor 2 Ač tedy dle názoru ministerstva plní název právnické osoby v režimu zákona o zbraních jinou roli, než je tomu v občanském zákoníku, je nutno přiklonit se k stanovisku Ministerstva spravedlnosti, že změna právní formy je současně změnou názvu právnické osoby.

V souladu s výše uvedeným je tedy nutné po změně právní formy právnické osoby požádat o vydání nové zbrojní licence, resp. průkazu zbraně.

VÝBĚR SPRÁVÍCH POPLATKŮ V DŮSLEDKU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Podle § 8 odst. 2 písm. B) zákona č.634/2004 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od poplatků osvobozeny úkony, které jsou v důsledku rozhodnutí z úřední moci. Z rozhodnutí z úřední moci je považována i povinnost zakotvená v zákoně, kterým se mění dosavadní právní úprava. Subjekt je povinen podle změněného zákona do určité lhůty provést změnu současného platného režimu. V tomto případě jde o zrušní zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Změny názvu občanského sdružení na „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ v důsledku legislativních změn výše uvedených, v daných případech ve vydaných zbrojních licencích a průkazech zbraně budou (dle stanoviska MF) osvobozeny od správních poplatků podle výše citovaného ustanovení.


 

Novái služba

20.11.2015
obrázek k článku: Novái služba

Vážení aktivisté spolkové organizace AVZO TSČ ČR z.s., pro snazší kontak a orientaci je zřízen nový oddíl na doméně INFORMACE SEKTRETARIÁTU. V tomto oddíle najdete vše co souvisí s organizací a to zejména dnes, při přechodu základních organizací na strukturu pobočných spolků. Pokud nenajdete na naší doméně odpověď na jakýkoliv váš potřebný dotaz, sdělte to e-Mejlem na adresu 

josef cepelak       <>

Samozřejmě můžete i nadále postupovat podle svých zvyklostí , telefonicky, přímým dotazem na příslušné funkcionáře a nebo telefonicky či skypem na sekretariát nebo přímo na předsedu organizace.

Přeji Vám mnoho úspěchů v aktivistické činnosti a dobrou náladu v její realizaci.   Josef Čepelák


 

z jednání X. sjezdu

26.10.2014
obrázek k článku: z jednání X. sjezdu

Na X.sjezdu se jednalo věcně a s tím, že všichni věděli jak dál, co očekáváme a co uděléme v příštím období v nově zařazené organizaci jako AVZO TSČ CR zapsaný spolek se svými pobočnými spolky po celé České republice. Do nového vedení byli zvoleni: předsedou Republikové organizace JUDr. Vítězslav Krabička (Hodonín- jihomoravský kraj), místopředsedové- JUDr. Jan Cvrček (Plzeň), a Ivo MIchna (Karviná, Moravsko-slezský kraj). Výkonný výbor sestáváí ze zástupců jednotlivých oblastí Jsou to Dr. Václav Pletánek (Středočeský kraj), Josef Baroch (Plzeňský kraj), Václav Chábera (Ústecký kraj), Josef Rajnoha (Liberecký kraj), Miroslav Véber (Karlovarský kraj), Radek Jirman a Mgr. Eva Urbanová kraj Hradecký a Pardubický), Stanislav Musil (Jihočecký kraj), Jaroslav Zbirovský (kraj Vysočina), Jaromír Stmiska (Zlínský kraj), Antonín Kaláb ( Olomocký kraj)


 

Mladí umějí střílet jen, se jim věnovat!

10.03.2014

Absolutní nástřel na Krajské lize MSK 2013-2014    Budoucí representantka nebo Olympionička??      

 

ČRDM udělila Cenu Přístav

03.12.2013
obrázek k článku: ČRDM udělila Cenu Přístav

Představenstvo ČRDM na svém zasedání odsouhlasilo udělení Ceny Přístav panu JUDr. Vítězslavu Krabičkovi.

Cena Přístav byla udělena dne 6. prosince 2013  v primátorské rezidenci na Mariánském náměstí, Praha 1.

Komise RDM AVZO a kolektiv Repuiblikového kolegia děkuje panu JUDr. Vítězslavu Krabičkovi za dlouholetou vykonanou práci pro děti a mládež.

Za komisi RDM Jaromír Remža.


 

úspěchy zlínských ve sportovní střelbě

10.06.2013
 

Mládež v AVZO TSČ ČR ANO – NE??!!

21.11.2012
obrázek k článku: Mládež v AVZO TSČ ČR ANO – NE??!!
 

Informace pro funkcionáře

06.11.2012

Vážení kolegové
v příloze si Vám dovoluji ukázat jednu z možných cest pro získání grantů a dotací od KÚ
JUDr. Jan Cvrček

 

 

Loučná nad Desnou

31.10.2012
Představujeme RYBNÍK KOCIÁN v Loučné nad Desnou
a právě nejlepší příležitostí je závěr rybářské sezóny 2012 při kontrolním výlovu Kociána 27.10.2012.
      Od 30.března 2012 kdy vodník „Čochtan“ odemykal Rybník uplynulo 213 dní aktivní činnosti rybářů do poslední říjnové soboty. Tak jak byla úspěšná celá letošní sezóna, tak počasí při výlovu nás hrubě zklamalo. Zima, déšť a vítr až do ukončení prodeje a úklidu areálu se ještě dalo všechno vydržet.
      Co však přišlo po 14 hodině nelze ani dobře popsat. Vichřice, mráz a silné sněžení, kdy napadlo 10 cm sněhu přijít o pár hodin dříve, už by výlov skončil neslavně. PETRŮV ZDAR a poděkování patří tedy patronu rybářů, že náš výlov zachránil na poslední chvíli
Výsledky výlovu 2012
      Střízlivý odhad výsledku kontrolního výlovu se potvrdil. Pstruha jsme vylovili jen 46 kg a zájem byl vyšší, na mnohé nezbylo. Naopak kapra jsme vylovili 80 kg a 20 kg neprodaných šupináčů vrátili zpět do vody. Statistika zásob vychází z rozdílu účetních dodávek a prodeje od posledního výlovu v roce 2009. Zatím co u pstruha byl váhový úbytek 370 kg, u kapra naopak přírůstek činí 50 kg, což je zřejmě důsledek přikrmování. Tyto výsledky se po každém výlovu zhruba opakují.
      I když úvaha nechat Kocián přes zimu vymrznout a dno vyvápnit by určitě prospěla, tak jej musíme opět naplnit a stačí na to přítok asi 30 hodin. Voda z Kociána napájí rybník Neptun v zámeckém parku a tam pravidelný přítok by chyběl.
Rybářské výsledky za sezónu 2012
Návštěvnost:   počet vydaných povolenek 2205, což je asi o 300 více než byl dosud nejvyšší počet roku 2011. Průměr předchozích let 2006 až 2010 byl až o celou 1/4 menší Při odhadu, že rybáře doprovází při lovu 3-4 členové rodiny či přátelé, předpokládáme za rok návštěvu víc než 9 tisíc.
      Návštěvníci, hlavně rodiče s dětmi procházející kolem rybníka do dětského areálu Stockholm, využívají i našich služeb nebo Rybářské bašty a to v mnohem vyšších počtech.
Celoroční bilanci představují i rekordy dosažené za 12 let činnosti Rybníka Kocián:
2012 – dosud nejvyšší výlov ryb na prut .   3918 kg   Z toho pstruh 87 %; kapr 13 %
2012 -dosud nejvyšší   celkový výlov ryb . 4804 kg   včetně vlastní spotřeby ( na uzení),
2012 -dosud nejvyšší tržby celkem . . . . . 765 tis.Kč   ( i bez vánočního prodeje 2012)
Uzenou rybu měli návštěvníci každou sobotu. Prodej za 2012 jen 183 kg, rekord 230 kg byl v r. 2011
Historická bilance za decenium
Činnost na Kociánu v rámci ZO AVZO TSČ ČR Rybníka Kocián Loučná se datuje od roku 2003.
Přináší zajímavou statistiku: celkový výlov ryb za období vč. spotřeby - 
Pstruh . . .    32 209 kg                                                                                                                 Kapr . . . .       7 837 kg  
Ostatní . . .         395 kg
2003 - 2012 Prodej vánočních ryb (bez roku 2012) Celkem .     5 570 kg
                      Prodej uzených ryb                               Celkem .    1 995 kg
                      Výdej rybářských povolenek                 Celkem . 19 415,00
      Celé okolí Rybníka Kocián se v posledních dvaceti letech změnilo tak výrazně, což mohou ocenit jen pamětníci. Dnešní pohled na tuto část Loučné jakoby přeskočilo celé století. Sportovní rybolov, stejně jako ostatní objekty v celém areálu vybudované v poslední době staví Loučnou na přední místo zájmu a počtu návštěvníků v regionu Šumperska a Jesenicka.
      Našim příznivcům a rybářům děkujeme za podíl jakým přispěli k těmto výsledkům.      Všem přejeme úspěšné prožití zimního období ve zdraví a pokud k nám v roce 2013 zavítají, chceme i nadále zlepšovat naše služby.
      PETRŮV ZDAR rybářům i jejich rodinám
!!! Podívejte se na naše stránky !!!
 
Jménem kolektivu ZO AVZO TSČ ČR Rybníka Kocián Loučná nad Desnou
                                                                      přeje Antonín Kaláb, předseda
 

Vyhodnocení projektu ČRDM 72 hodin - Ruku na to!

21.10.2012
 

Prověrka IČO

10.06.2012
Vážení předsedové ZO
v soucislosti s nařízenou exekucí na ZO Lhota u Opavy, ve vlastním zájmu prověřte pod jakým IČO jste zakládali účet a registrovali své nemovitosti a úzavírali smlouvy s dodavateli energii, pokud jste tak učinili na IČO Kutné Hory urychleně tento stav napravte.
JUDr. Jan Cvrček - místopředseda
 

Metodická pomoc ZO

22.04.2012

Metodický návod pro ZO
Vážené základní organizace, jak je mi známo v současné době se všechny ZO nachází ve složité finanční situaci. Vemu-li v úvahu, že mají ZO jediný zaručený a nezdaněný příjem z členských příspěvku a pouze některé mají další příjmy z pronájmů a provozování sportovně společenských zařízení ty ovšem podléhají zdanění.
Co z daného vyplývá na dotace poskytované státem, a příspěvky na činnost, které mohou poskytovat příslušné městské a obecní úřady, nelze spoléhat jako na zaručený příjem.
Jak teda postupovat dál, zde se musíme především zamyslet na výši členského příspěvku, optimálně by měl být členský příspěvek 200,- Kč, ale to celou situaci neřeší.
Další možnost, která je velice málo využívaná je oblast reklamy a sponzoringu. Pro naše podmínky je výhodnější sponzoring, který v konečné fázi nepodléhá tak jako čl. příspěvky dani z příjmu.Je to, ale oblast časově náročná zejména v oblasti vyhledávání sponzorů a zájemců o reklamu, abych Vám trochu pomohl v této oblasti uvádím v příloze vzorové smlouvy na reklamu a sponzoring.
JUDr. Jan Cvrček

 

Na střelnici u nás v Temenicích

02.01.2012
obrázek k článku: Na střelnici u nás v Temenicích
 

obsluha internetu AVZO

20.12.2011
Vydáváme 7. pracovní číslo tentokrát s informacemi pro uživatele webových stránek AVZO TSČ ČR k předání základních informací. Jedná se o pracovní, -surový- materiál, který se podle Vašich připomínek bude ještě upravovat, opravovat skryté i neskryté chyby, nalezené nedostatky, doplňovat a pod. Očekáváme proto Vaše připomínky.
Podrobnosti "Zpravodaj č.7." je uvedený v dokumentech s přístupovým heslem aktivistů.
Vážení přátelé, dobré nálady, pevného zdraví, a dobrých přátel není nikdy dost. Přejeme Vám proto hojnost všeho co potřebujete a co si přejete, - před svátky, o svátcích po svátcích v Novém roce a celém novém roce i dalších létech. Evžen Pour.
 

Bojím se o střelectví.

02.12.2011
?? Proč se bojím , že střelectví ukončí činnost v AVZO TSČ ČR??
Předsedovi rady střelectví chci poděkovat obzvlášť, neboť jeho přístup byl tak famózní, že si spletl dějiny, rok, který právě probíhal nehledě na to, že zapomněl skutečnost, že před ním byla rada také a něco udělala. Po ní zdědil různé směrnice a podklady, které pan předseda nebral v potaz a bil se hlava nehlava s byrokracii?, Ani si neuvědomil, že nedělá jen pro Liberecký kraj nebo ČSS, ale že musí pracovat pro všechny členy AVZO TSČ ČR. Dokonce zapomněl na to že rada střelectví nemá na starost jen soutěže mistrovské, ale musí také vést různé agendy, plánovat školení a dokonce se starat o změnu pravidel podle mezinárodních pravidel sportovní střelby. Což neznamená, že AVZO musí střílet dle   ČSS, jak rád všude udává. Pravidla se mění a zapomněl, že právě pravidla ISSF umožňují organizacím, které sportovní střelbu provozují, přizpůsobit si pravidla svým podmínkám.
Vyvrcholení jeho práce byla soutěž pro historické zbraně dle mezinárodních pravidel což není možné (nejsou jsou jen národní). Opomněl (neboť měl více práce) naplánovat včas rozpočet na příští rok. Jaká výše to byla?? je na jeho svědomí!
Vyvrcholením jeho práce v radě střelectví je jeho diskusní příspěvek a plán práce Rady střelectví.
Vezmeme to postupně:
-v první časti shrnul svůj názor a tvrdí, že předseda a místopředsedové tam něco dávají a on o tom neví -tady bych upozornil že VV není poradní organ jako Rada střelectví. Pokud jsou dotazy a on není schopen odpovědět členům, tak to musí udělat oni. V úvodu píše, že RS si schválila –(rada střelectví je poradní organ a vše musí schválit REPKOL).
Také toto uskupení by mělo mít svůj vnitřní řad RS -četl ho snad někdo?- pokud jde o příklad je to opětovné zavadění.  S panem Dr.Cvrčkem jsme žádali o zveřejnění, protože nebylo uděláno tak jsme tam dali upravené z loňska, aby členové byli informováni-
-v dalším bodě uráží členy REPKOL-KRKOL, že neumí plánovat Snad proto aby jeho pozdní a nedostatečné terminy měli přednost před ostatními? Zapomíná, že AVZO TSČ ČR má ZO které si sami řídí svoji činnost, …. neboť doposud nikdo nechtěl po nich nic jiného-
-jedná li se o propozice které byli vypracovaný za p.Dr. Pletánka Byly schváleny a patří mezi dokumenty AVZO TSČ ČR. Správné propozice jsou pro pořadatele a pro ZO  důležitou pojistkou zejména v případě mimořádné situace-
-rád bych na vrtnutí do Moraváků upozornil „až budeme dělat mistrovské soutěže tak budeme mít na to někam jezdit“ (nehledě na to že do Plzně se jezdí studovat něco jiného), Uvažoval snad pan předseda RS a udělal rozbor o tom, kde vlastně se tyto soutěže pořádají a kdo je pořádá ? -renomé těchto ZO je také jedno o čem soutěžící přemýšlí, mají-li tam je 10 stavu jak chtějí střílet   mistrovské soutěže při účasti padesáti soutěžících.
-další problém který uvádí je školení proškolení funkcionářů sportovní střelby, snad jen to, že má „A „ jako rozhodčí, kde ho získal nevím ani mne to nezajímá, ale z jeho postojů a výroků o různých střeleckých disciplínách to hovoří samo za sebe, to že chce aby komisaři sportovní střelby-KRKOLY-předsedové sledovali kdy komu konči nebo začíná je taková hloupost jako kdyby Vás statní úředník upozorňoval na konec platnosti občanského průkazu-
-v posledním bodě představuje, kdy a kde budou mistrovské soutěže, dle jejich názoru?? tak asi?!?. Nakonec navrhuje složeni RS bez ohledu na to jak pracovala předešlé období a nebo kdo v ní pracoval v něm pracoval a co odvedl zpracovali-
 
Tak přátelé a možná že jsem nyní u některých nepřítel, další dílko rady střelectví je plán práce, který je nebo byl předložen. Bohužel je ve dvou ji provedení neboť se první nepovedl, ale pokusím se je porovnat:
-o zajišťování a organizaci školení jsem napsal, bohužel se zde opomělo že jsme AVZO TSČ ČR a máme své pravidla, proč rada střelectví nezapracuje pravidle ISSF do Našich pravidel i s úpravami ????
-bod zajistit stav střelnic je dlouholetá problematika, ptám se co bude dělat rada střelectví bude opětovně tento bod předávat na REPKOL-KROL a nezajisti si to u základních organizací co vy na to???
-rada střelectví vydává žádost aby se ZO přihlásily na akce a ptali jste se těchto ZO proč to nechtějí dělat? Pokud jsou jen AVZO TSČ ČR tak tam nikdo nechce jet a pokud mají střelnici AVZO TSČ ČR ale střílejí za ČSS tak tam zas nechtějí ti první neboť se nám několikrát stalo, že jsme nebyli připuštění do soutěží, nehledě na to, že neuznávají naše funkcionáře sportovní střelby.
Co vy na to???
-další bod jednaní s ČSS mně donutil zatisknout slzu, chudáci takové mají potíže, proboha (nebo snad pro Boha) kdo jsme?? Samaritáni?? zachránci jiných občanských sdružení? co vlastně chceme?, víme vůbec? přejděme tedy pod ČSS a vykašleme se na AVZO TSČ ČR. Několikrát jsme žádali předsedu ČSS o spolupráci naposledy p.Dr. Cvrček  a co se stalo přijedete na ostřelovačku do Holešova a nepustí Vás k soutěží. U nás v kraji nemáme problém spolupracujeme, ale proč lézt někomu do „konečníků“ prosím vysvětlete mi to.
-v radě střelectví byla změna zástupců jednotlivých zbraní, byla změněna proč? a byli informovaní i ti co byli vyměnění? a proč?
-plán činnosti rady střelectví uvádí ve 4 bodě mistrovské soutěže datum beru, ale kdo je vlastně bude dělat? k čemu jste tedy toto zasedáni přípravy probírali???
-přes to že mne Dr.Cvrček nazývá „gubernátorem šachtorem“ nikdy bych si nedovolil napsat toto do oficiálního dokumentu cituji “Proto jsem se rozhodl jako předseda pro toto složení rady střelectví“ …konec citátu …kdy nám pane přikážete přejit do ČSS nebo zrušit AVZO TSČ ČR ptám se s obavou o svůj osud???
-další šok jsem zažil při návrhu požadavku financi čerpaní pro rok 2012. Ti co něco dělají asi soutěže s účastí až 100 a vice soutěžící několikrát do roka mají dostat stejnou nebo podobnou částku jako Ti kteří mají stejně soutěže s účasti 10 až 50 soutěžícími. V pořádku, ale jak mi vysvětlíte přátele, že s těmito penězi si muže ZO udělat co chce?. Znamená to, že dotace na Radu střelectví je nekontrolovatelná ?? Nechápu jak by tento dokument mohl být přijat.
No vím, že jsem toho „nakydal moc“ a p. Ing. Maixner by mě mohl vzít na pole k prohnojení, ale takto si nepředstavuji Radu střelectví jako poradní organ VV který má vést AVZO TSČ ČR mezi sjezdy. Nepřeji si, aby v tomto složení o kterém rozhodl předseda rady střelectví rada vedla činnost střelectví v AVZO TSČ ČR, tím ho vedla do záhuby v úspěších v činnosti pro občanské sdružení Českého střeleckého svazu a likvidaci střelectví v našem občanském sdružení. Je to trochu drsné ale panu předsedovi RS, za přirovnávání naši činnosti s érou Hitlera, doporučuji výlet do Polska kde je město Osvětim a tam aby zašel do muzea kouknul se na fotky umístěné v muzeu, kde mimochodem je můj děda tam se zamyslel jestli členové funkcionáři AVZO TSČ ČR mohli v době fašismu-Hitlerové nadvládě schvalovat směrnice AVZO TSČ ČR.
                                                                                                                                                            Ivo Michna - místopředseda
 

20. ročník Sportovně turistické olympiády

28.10.2011
O prvním říjnovém víkendu se znovu po roce rozléhal okolím myslivecké chaty ve Staré Bělé veselý smích a dovádění dětí. Probíhal tu totiž jubilejní, už dvacátý ročník Sportovně turistické olympiády, kterou pořádá Rada dětí a mládeže AVZO TSČ ČR.
Tak jako i předešlé tři ročníky, tak i tento jubilejní závod, probíhal za krásného prosluněného podzimního dne a bylo vidět, že si jej všichni soutěžící užívají, i když ten letošní byl o poznání delší a také náročnější.  To se při jeho přípravě „vyřádili“ naši dlouholetí stavitelé trati Honza Domanský a Petr Vykoukal z ZO AVZO Ždánice. Trasa závodu vedla zpočátku močálovitým terénem a poté přecházela do svahů místního smíšeného lesíka zvaného Pešatek. Po celé trase čekalo na soutěžící 18 kontrolních stanovišť s prvky vědomostními, například: hvězdná obloha, poznávání rostlin, dřevin, poznávání zvířat, stopy zvířat, historie, BESIP a jiné, na jiných stanovištích s brannými prvky se střílelo z luku, házelo granátem na cíl, střílelo ze vzduchovky a zdolávala provazová lávka. Malou zvláštnosti letošního ročníku byla návštěva zástupce společnosti ArcelorMittal, která nám pomáhala s finančním zajištěním akce.
Po vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích, předání medailí za umístění, diplomů a cen, po výborné večeři, kterou jako i celé stravování zajistila paní Michnová s dcerou, se někteří vydováděli na malé improvizované diskotéce, jiní si zase v hloučku zazpívali při kytaře, anebo jen tak při ohníčku povídali. V neděli ráno pak soutěžící s Hodonína a částečně i Ždánic navštívili ostravskou zoologickou zahradu a v poledne odjeli spokojeně domů.
Letošního ročníku se zúčastnilo 31 dvoučlenných hlídek, ve všech vyhlášených věkových kategoriích.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě i vlastním průběhu soutěže podíleli jako dobrovolníci. A nebylo jich málo, každá ruka byla zapotřebí. Ať už to byli zmiňováni stavitelé trati, obsluha kuchyně po celý víkend, rozhodčí na stanovištích, improvizované výpočetní středisko, které zajišťovali Jana Pourová a Martin Matějka z ZO AVZO Stará Bělá, na startu jako vždy kraloval Víťa Krabička a Naďka Remžová, střelbu ze vzduchovky zajistili vojáci z posádky v Ostravě. Stranou nezůstali ani hosté soutěže. Předseda AVZO pan Pour i předseda Krajské organizace moravskoslezského kraje pan Michna vždy vypomohli tam, kde bylo právě zapotřebí.
Po ukončení soutěže, jsme v komisi RDM provedli hodnocení celé soutěže a dohodli se, že příští jednadvacátý ročník se uskuteční ve dnech 5 – 7. října 2012 na jižní Moravě.
 
Závěrem: I když soutěž STO byla dlouho dopředu termínována, mrzí nás jako pořadatele neúčast soutěžících z jednotlivých krajů.

 

Jaromír Remža
komise RDM AVZO TSČ ČR
 

Pohled z jiné strany na Naše akce

28.10.2011

Minigranty: Kdo se bojí, nesmí do lesa (ve Staré Bělé)
Během prvního říjnového víkendu se znovu po roce rozléhal okolím myslivecké chaty ve Staré Bělé veselý smích. Probíhal tady totiž jubilejní 20. ročník Sportovně turistické olympiády, kterou pořádá Rada dětí a mládeže AVZO TSČ ČR a kterou letos finančně podpořila i naše společnost.
Akci přihlásila do Minigrantů Naděžda Remžová z oddělení Technické kontroly, která byla v době přípravy i konání olympiády naprosto nepostradatelným článkem přibližně třicetičlenného organizačního týmu složeného z dobrovolníků. Závod probíhal za krásného prosluněného podzimního dne a na všech bylo vidět, že si jej užívají. Organizátoři se při přípravě doslova „vyřádili“, takže závodníky ve věku 5 – 21 let rozdělené do 31 dvoučlenných hlídek letos čekala o poznání delší (3,5 km) a náročnější trasa než v minulých letech. Zpočátku vedla močálovitým terénem a poté do svahů místního smíšeného lesíka zvaného Pešatek, zkrátka nic pro slabší povahy. Na trase bylo 18 kontrolních stanovišť, kde museli závodníci prokázat své vědomosti, fyzickou zdatnost i odvahu: soutěžilo se ve znalosti hvězdné oblohy, historie, v poznávání rostlin, dřevin, zvířat a jejich stop, v BESIPu, ale i střelbě z luku a vzduchovky, hodu granátem na cíl a zdolávání provazové lávky.
Všichni soutěžící ale olympiádu zdárně dokončili a po vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích, předání medailí, diplomů a cen se mohli vydovádět na malé improvizované diskotéce, zazpívat si za doprovodu kytary nebo si jen tak popovídat u táboráku. Uznání si zaslouží nejen soutěžící za skvělý výkon a odvahu, ale také všichni dobrovolníci, kteří se podíleli na organizaci z čirého nadšení a připravili dětem zážitky, na které se nezapomíná. A ještě perlička ze zákulisí – organizátoři byli tak odhodlaní jít dětem příkladem, že se dohodli, že po dobu olympiády se kuřáci vzdají svého zlozvyku. Finanční příspěvek společnosti ArcelorMittal byl v tomto případě rozhodně trefou do černého.

PhDr. Barbora Černá Dvořáková|Head of Translation & Interpreting ArcelorMittal Ostrava

 

 

TRABANTI POŘÁD JEZDÍ

24.10.2011

Přečtěte si, příjďte se podívat a zapojte se. Je to lepší než koukat jen na televizi. U nás zažijete rozhodně víc legrace. Jak to říkal pan Werich??... Je tam sranda a dobří přátelé..

 

odbornosti ZO v krajich

09.06.2011
obrázek k článku: odbornosti ZO v krajich
 

zasedání rady střel. 26.3.2010

06.04.2010

Zasedání rady střelectví proběhlo v Hanušovicích při pořádání MR AVZO TSČ ČR 26.3.2010

 

složení rady střelectví

06.04.2010

Rada střelectví by v následujícím období mělo pracovat v tomto složení

 

KRAJSKÁ KONFERENCE MORAVSKOSLEZSKO

26.11.2009
obrázek k článku: KRAJSKÁ KONFERENCE MORAVSKOSLEZSKO

Usnesení, Složení orgánu, seznam ZO v kraji, statut kajského kolegia závěry  Krajské konference AVZO TSČ ČR v Moravskoslezském kraji. Předseda  Ivo Michna


 

Školení pro funkcionáře sportovní střelby

03.08.2009
Republiková výbor AVZO TSČ ČR rozhodl pro možnost rozvoje sportovní střelby a rozšíření odborných aktivistů činných v oblasti sportovní střelby uspořádat školení po získání odbornosti lektor sportovní střelby a zkušební komisař pro kvalifikace trenérů, cvičitelů a rozhodčích sportovní střelby. Podrobnosti najdete na Webových stránkách AVZO TSČ ČR oddíl dokumenty- sportovní střelba.
V tomto oddíle také najdete podmínky získání základních kvalifikací i zvyšování kvalifikace na vyšší třídy, které budou v dalším období v pravomoci krajských orgánů tam, kde budou splněny podmínky odbornosti, vzdělávací i bezpečnostních opatření. Informace je možné získat na                                 webových www.avzo-cr.cz stránkách, na                                                                                                                   e-mailové adrese evzen.pour@avzo-cr.cz nebo                                                                                                        telef číslech 728 815 815 (Pour), 603 162 830 (Dr.Pletánek), 606 942 573 (Dr.Cvrček).                         Pour Evžen pžedseeda AVZO TSČ ČR. 
 

Vyhodnocení sportovců

06.04.2009

Výsledky vyhodnocení sportovců AVZO TSČ ČR Ústeckého kraje v Duchcově   Kdo bude následovat?!?

 

 

JUBILEA FUNKCIONÁŘŮ ZO AVZO

13.01.2009

|Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, stále dobrou náladu a ať dále užívají elixír stáleho mládí.             Za AVZO TSČ ČR   Pour Evžen

 

 

Zněma v plánování střeleckých akcí

10.10.2008

Vážení,

Rada střelectví po předběžném vyhodnocení kalendářního plánu střeleckých akcí pořádaných ZO AVZO v roce 2008 dospěla k závěru, že v dalším období budeme plánovat sezonně to zn. jedno období bude říjen až duben, kde se budou plánovat vzduchové discipliny a další bude duben až říjen, plán tohoto období se bude sestavovat vždy na zasedání RS konané u příležitosti MR VZPu v Hanušovicích. Cílem je maximálně sladit nosné střelecké akce tak aby bylo možné zabezpečit co největší počet soutěžících a zároveň zkvalitnit řešení ekonomické otázky našich soutěží. Proto rada střelectví žádá jednotlivé KRKOLy předat podkladové materiály k rukám předsedy RS pro 1.období do 15.dne měsíce září příslušného roku a pro druhé období do 15.dne měsíce ledna příslušného roku.

Předseda RS JUDr.Jan Cvrček

 

Pojištění akcí AVZO TSČ ČR

24.01.2007
POJIŠTĚNÍ ČLENŮ AVZO PŘI AKCÍCH ZAŘAZENÝCH V PLÁNU ČINNOSTI ZO AVZO TSČ ČR.
Pojištění, které sjednala AVZO TSČ ČR pro naše členy ZO - poj. smlouva č 2695570 ČPP Praha.
AVZO TSČ ČR má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, Budějovická 5 140 21 Praha 4, která se v bodě 4 týká úrazového pojištění..
Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěni všichni registrovaní členové, kteří jsou sdruženi v AVZO TSČ ČR a všichni neregistrovaní účastníci na společných akcích pojistníka ( příchozí).Pojistné na každého účastníka je uhrazeno AVZO TSČ ČR.
Rozsah pojištění: a))Smrt  následkem úrazu-na pojistnou částku 50 000,- Kč b)Trvalá invalidita následkem úrazu - na pojistnou částku 100 000 Kč.c)Denní odškodné za léčení následků úrazu 50 Kč.d)Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde během provozování činnosti, organizované členy AVZO TSČ ČR v době od prezence pojištěného do 24 hodiny dne ukončení činnosti.d)Seznamy všech účastníků pro danou činnost budou pojistiteli kdykoliv k dispozici u pojištěného.e)Veřejné akce, které orgány AVZO TSČ ČR pořádají, musí být v jejich plánu práce na příslušný rok a musí být zaslány každoročně sekretariátu.f)Právo na plnění za trvalou invaliditu a na denní odškodné má pojištěná osoba. Právo na plnění za smrt pojištěné osoby následkem úrazu mají oprávněné osoby podle ustanovení § 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.g)Pojištění odpovědnosti za škody je také součástí pojistné smlouvy a je sjednáno pro všechny druhy činnosti, které AVZO TSČ ČR provozuje. Vzniklá škoda musí být v příčinné souvislosti s předmětem činnosti, avšak takovou událost je třeba přímo zkonzultovat s ČPP a.s.
Hlášení pojistných událostí 1) Vznik pojistné události ohlásí předseda ZO, nebo pověřená osoba:ČPP na tiskopise. Doporučujeme těm ZO, které pořádají veřejné akce, aby si předem obstaraly tiskopis a měly jej pro případ potřeby připravený.2¨Zjistěte si nejbližší pobočku této pojišťovny ve vašem obvodu, kterou byste v případě pojistné události mohli kontaktovat. Seznam je na internetu www.cpp.cz pod položkou pojistné události - oznámení pojistných událostí.
Kromě toho je k dispozici klientská linka -841 444 555, a e-mailová adresa< pojistovna@cpp.cz > Adres je ČPP, Budějovická 5 140 21 Praha 4.- Sdělení sekretariátu AVZO TSČ ČR do Kutné Hory se základními údaji, t.j. reg.č. ZO, název  akce,jméno osoby, krátký popis , jak k úrazu došlo.